Vi kan inte allt. Men det vi kan, det kan vi mycket om. Vi är specialister på hårdförkromning.

En hårdförkromad yta har fantastiska egenskaper. Slitstyrkan är enorm och har unik motståndskraft mot korrosion, nötning och hetta.

 

Nordkrom är ett verkstadsföretag i Piteå som levererar tjänster med specialisering på hårdförkromning. En stor del av produktionen består av renovering av slitna och skadade maskindelar.

 

Vår kvalificerade teknik ger ett slitstark ytskikt som svarar mot mycket högt ställda krav på korrosionsskydd. 

Förkromning

Hårdförkromning ger en yta med unika egenskaper som står emot korrosion, nötning och värme på ett hållbart sätt.
Nordkrom erbjuder både hårdförkromning av  nytillverkade detaljer och renovering av maskindelar, vilket kan vara mer kostnadseffektivt än en nyinvestering.

Offshore

Enheter som utsätts för nötning och korrosion kräver en behandling som ger extra bra skydd. Vår metod används för detaljer i extrema och korrosiva miljöer – bland
annat inom kemisk industri, livsmedelsindustri och
marina installationer.
Vår offshore-kvalitet ger en absolut tät och porfri yta.

Miljöansvar

För oss är miljöansvar i alla delar av verksamheten en självklarhet. Vi lever upp till myndigheternas högt ställda miljökrav och följer regelbundet upp våra hårda säkerhetsrutiner.
I produktionen använder vi ett slutet system som varken släpper ut vatten eller miljöskadliga kemikalier.

Alla givande samarbeten
börjar med en enkel dialog 

    NORDKROM arbetar enligt kvalitets- och miljösystemen ISO 9001 och ISO 14001.

    Adress

    Nordkrom AB
    Kabelgatan 9
    943 31 Öjebyn